Free Shipping Charge on Orders above ₹300

Shop Now

Chandalanobbana aathma vimarshe ( INTERROGATING
MY CHANDALA LIFE ) Sale -10%
Rs. 292.00Rs. 325.00
Vendor: BEETLE BOOK SHOP
Type: PRINTED BOOKS
Availability: 5 left in stock

ಈ ಕೃತಿಯು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಿರಿದಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ The personal is the political

ಎನ್ನುವ ಮಾದರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಪಾರಿ ಎನ್ನುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ

ಬದುಕುವ ಛಲ, ಪ್ರತಿಭೆ, ಪ್ರತಿರೋಧ ಇವುಗಳ ಪ್ರಭಾವಿ ಕಥನವಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಆಧುನಿಕ

ಭಾರತದ, ಸಮಾಜದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕ್ರೌರ್ಯಗಳ ಅನಾವರಣವೂ ಆಗಿದೆ. ದಲಿತ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ

ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದುದು Testimonia ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಚಿಂತನೆಗಳ

ನಿರೂಪಣೆ. ಈ ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲ.

ಬ್ಯಾಪಾರಿ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರು. ಜೊತೆಗೆ

ಅವರು ದಲಿತರೂ ಹೌದು. ಅವರ ಅನುಭವ ಜಾತಿಕೇಂದ್ರಿತವಲ್ಲದ ಸಮಕಾಲೀನ ದಂದುಗಗಳನ್ನು

ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಾಗಭೂಷಣರ ಅನುವಾದದ ಸಾಧನೆ ಇರುವುದು ಈ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ

ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಅತಿವಾಸ್ತವಿಕ ಎನಿಸುವಾಗಲೂ ಭಾಷೆ ತನ್ನ

ವಸ್ತು ನಿಷ್ಠತೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಭಾಷಾಡಂಬರವನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.

 

ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಿ

Guaranteed safe checkout

Chandalanobbana aathma vimarshe ( INTERROGATING MY CHANDALA LIFE )
- +

ಈ ಕೃತಿಯು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಿರಿದಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ The personal is the political

ಎನ್ನುವ ಮಾದರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಪಾರಿ ಎನ್ನುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ

ಬದುಕುವ ಛಲ, ಪ್ರತಿಭೆ, ಪ್ರತಿರೋಧ ಇವುಗಳ ಪ್ರಭಾವಿ ಕಥನವಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಆಧುನಿಕ

ಭಾರತದ, ಸಮಾಜದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕ್ರೌರ್ಯಗಳ ಅನಾವರಣವೂ ಆಗಿದೆ. ದಲಿತ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ

ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದುದು Testimonia ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಚಿಂತನೆಗಳ

ನಿರೂಪಣೆ. ಈ ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲ.

ಬ್ಯಾಪಾರಿ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರು. ಜೊತೆಗೆ

ಅವರು ದಲಿತರೂ ಹೌದು. ಅವರ ಅನುಭವ ಜಾತಿಕೇಂದ್ರಿತವಲ್ಲದ ಸಮಕಾಲೀನ ದಂದುಗಗಳನ್ನು

ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಾಗಭೂಷಣರ ಅನುವಾದದ ಸಾಧನೆ ಇರುವುದು ಈ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ

ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಅತಿವಾಸ್ತವಿಕ ಎನಿಸುವಾಗಲೂ ಭಾಷೆ ತನ್ನ

ವಸ್ತು ನಿಷ್ಠತೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಭಾಷಾಡಂಬರವನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.

 

ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಿ

• We deliver the books you order at beetlebookshop within 3-4 working days

Return of any defective / damage item should be done within 7 days from the date of the receipt of the shipment to our working office.

Translation missing: en.general.search.loading