Free Shipping Charge on Orders above ₹300

Shop Now

Taari Dande- Reflections By Jayant Kaikini Sale -10%
Rs. 225.00Rs. 250.00
Vendor: BEETLE BOOK SHOP
Type: PRINTED BOOKS
Availability: 42 left in stock


ಕಾವ್ಯ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಇಸಿಜಿ ಇದ್ದಂತೆ..


ಓದಲಾಗದ ಲಿಪಿಯನ್ನು "ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈಬರಹ" ಎಂದು ಗೇಲಿ ಮಾಡುವುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರರೇ ನಮಗೆ "ದಿನಾಲೂ ಒಂದೆರಡು ಪುಟ ಕೈಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗುತ್ತೀರಿ" ಎಂದು ಬರೆದು ಕೊಡುವ ದಿನ ಬಂದಂತಿದೆ..


ಛದ್ಮಗಾರಿಕೆಗೇ ಒಂದು ದಾರ್ಶನಿಕ ಶುಶೂಷೆ ನೀಡಿದ ಮಹಾನ್ ಕೋಡಂಗಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್! ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ನಾಟಕದ ಈಡಿಯಟ್, ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕದ ಅಸಂಗತ ಶಕಾರ, ತೆನಾಲಿ ರಾಮ, ಮುಲ್ಲಾ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂಥ ಛದ್ಮಭೂಷಣರೇ. ಆತ್ಮ ವಿಮುಖತೆಯೇ ಅವರೆಲ್ಲರ ಛದ್ಮಗಾರಿಕೆಯ ಚಿಮ್ಮುಹಲಗೆ..

Guaranteed safe checkout

Taari Dande- Reflections By Jayant Kaikini
- +


ಕಾವ್ಯ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಇಸಿಜಿ ಇದ್ದಂತೆ..


ಓದಲಾಗದ ಲಿಪಿಯನ್ನು "ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈಬರಹ" ಎಂದು ಗೇಲಿ ಮಾಡುವುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರರೇ ನಮಗೆ "ದಿನಾಲೂ ಒಂದೆರಡು ಪುಟ ಕೈಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗುತ್ತೀರಿ" ಎಂದು ಬರೆದು ಕೊಡುವ ದಿನ ಬಂದಂತಿದೆ..


ಛದ್ಮಗಾರಿಕೆಗೇ ಒಂದು ದಾರ್ಶನಿಕ ಶುಶೂಷೆ ನೀಡಿದ ಮಹಾನ್ ಕೋಡಂಗಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್! ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ನಾಟಕದ ಈಡಿಯಟ್, ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕದ ಅಸಂಗತ ಶಕಾರ, ತೆನಾಲಿ ರಾಮ, ಮುಲ್ಲಾ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂಥ ಛದ್ಮಭೂಷಣರೇ. ಆತ್ಮ ವಿಮುಖತೆಯೇ ಅವರೆಲ್ಲರ ಛದ್ಮಗಾರಿಕೆಯ ಚಿಮ್ಮುಹಲಗೆ..

• We deliver the books you order at beetlebookshop within 3-4 working days

Return of any defective / damage item should be done within 7 days from the date of the receipt of the shipment to our working office.

Translation missing: en.general.search.loading