Free Shipping Charge on Orders above ₹300

Shop Now

Rs. 65.00
Vendor: BEETLE BOOK SHOP
Type: PRINTED BOOKS
Availability: 3 left in stock
ಎಲ್ಲರೂ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪಳನಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ.
ಅವಮಾನಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಗುಂಪಿನೆದುರು ನಿಂತಾಗಿದ್ದ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟೂ ಈಗ ಅವನೊಳಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲುಗಳು ನಡುಗಲಾರಂಭಿಸಿದವು.
ನಡುಕವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ತೂರಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾಯಿಯನ್ನು
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಾಗೇ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಕೂತ. ಮನೆಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನೋಡಿ ಅಬ್ಬಲಿಸಿದ
“ನೀವೆಲ್ಲಾ ಸತ್ತಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ರೆ.
*****
'ಇದು ಆಣಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳು ಮಗಾ, ನಮ್ ಮನೆ ಬಾಳೆಯ ಕಂದನ್ನು
ಕಡೀಬೇಡ ಮಗಾ. ಒಂದು ನೂರಾಗುತ್ತೆ, ನೂರು ಸಾವ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ ಮಾತು
ಕೇಳು. ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀಯ.'
'ತಲೆ ಕಟ್ಟದೆ ನಿಂಗೆ. ನಡೆದ ರಾಮಾಯ್ಡ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವ ನೀನು? ಅವಳು ಸತ್ತೇನೇ
ನಾನ್ ಬದುಕೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ.
“ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾದು ಕಾದು ಹೆತ್ಯಲ್ಲ, ನಿನ್ ಕೈಯಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಲ್ಲೊದಿಕ್ಕಾ?
ಏಳ್ ತಲೆಮಾರುವಲ್ಲೂ ಆ ಪಾಪ ಇಡಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ
'ನಾನೇ ಸಾಯ್ತಿನಿ ಬುಡು'
'ನಮ್ ಮನೇಅ ಒಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಯ್ದೆಕು ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ? ನಾನ್ ಸಾಯ್ತಿನಿ,
ಹಾಳ್ ಮುದುಕಿ ನಾನ್ಯಾಕೆ ಬದುಕಿರಬೇಕು.'

Guaranteed safe checkout

ಭಾಗ್ಯಳ ತಂದೆ
- +
ಎಲ್ಲರೂ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪಳನಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ.
ಅವಮಾನಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಗುಂಪಿನೆದುರು ನಿಂತಾಗಿದ್ದ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟೂ ಈಗ ಅವನೊಳಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲುಗಳು ನಡುಗಲಾರಂಭಿಸಿದವು.
ನಡುಕವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ತೂರಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾಯಿಯನ್ನು
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಾಗೇ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಕೂತ. ಮನೆಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನೋಡಿ ಅಬ್ಬಲಿಸಿದ
“ನೀವೆಲ್ಲಾ ಸತ್ತಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ರೆ.
*****
'ಇದು ಆಣಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳು ಮಗಾ, ನಮ್ ಮನೆ ಬಾಳೆಯ ಕಂದನ್ನು
ಕಡೀಬೇಡ ಮಗಾ. ಒಂದು ನೂರಾಗುತ್ತೆ, ನೂರು ಸಾವ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ ಮಾತು
ಕೇಳು. ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀಯ.'
'ತಲೆ ಕಟ್ಟದೆ ನಿಂಗೆ. ನಡೆದ ರಾಮಾಯ್ಡ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವ ನೀನು? ಅವಳು ಸತ್ತೇನೇ
ನಾನ್ ಬದುಕೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ.
“ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾದು ಕಾದು ಹೆತ್ಯಲ್ಲ, ನಿನ್ ಕೈಯಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಲ್ಲೊದಿಕ್ಕಾ?
ಏಳ್ ತಲೆಮಾರುವಲ್ಲೂ ಆ ಪಾಪ ಇಡಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ
'ನಾನೇ ಸಾಯ್ತಿನಿ ಬುಡು'
'ನಮ್ ಮನೇಅ ಒಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಯ್ದೆಕು ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ? ನಾನ್ ಸಾಯ್ತಿನಿ,
ಹಾಳ್ ಮುದುಕಿ ನಾನ್ಯಾಕೆ ಬದುಕಿರಬೇಕು.'

• We deliver the books you order at beetlebookshop within 3-4 working days

Return of any defective / damage item should be done within 7 days from the date of the receipt of the shipment to our working office.

Translation missing: en.general.search.loading