Free Shipping Charge on Orders above ₹300

Shop Now

Rs. 140.00
Vendor: BEETLE BOOK SHOP
Type: PRINTED BOOKS
Availability: 5 left in stock

ಕನ್ನಡದ ಮುಖ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದ ಜಿ.ಎಚ್.ನಾಯಕರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕರ ಕುರಿತು ಅವರ ಒಡನಾಡಿಗಾಳು, ಆತ್ಮೀಯರು ಬರೆದಿರುವ ಬರಹಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯರಾದ ಜಿ.ಪಿ.ಬಸವರಾಜು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಹಲ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನ, ಆಳವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆ, ಖಚಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು, ಅಪರೂಪದ ಒಳನೋಟಗಳು ನಾಯಕರ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಘನತೆಯನ್ನು, ಗೌರವವನ್ನು ತಂದಿದ್ದವು. ನಾಯಕರ ಒಂದು ಮಾತಿಗಾಗಿ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರಿಸುವ ಲೇಖಕರ, ಓದುಗರ ಸಮುದಾಯವೇ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ನಾಯಕರ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ‌.
'ನ್ಯಾಯನಿಷ್ಠುರಿ' ಪುಸ್ತಕ ನಾಯಕರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ; ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆತ್ಮೀಯರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಚ್.ನಾಯಕ

ಸಂಪಾದಕರು : ಜಿ.ಪಿ.ಬಸವರಾಜು

Guaranteed safe checkout

Nyayanishturi - Artucles By Various Author on G H Nayak
- +

ಕನ್ನಡದ ಮುಖ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದ ಜಿ.ಎಚ್.ನಾಯಕರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕರ ಕುರಿತು ಅವರ ಒಡನಾಡಿಗಾಳು, ಆತ್ಮೀಯರು ಬರೆದಿರುವ ಬರಹಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯರಾದ ಜಿ.ಪಿ.ಬಸವರಾಜು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಹಲ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನ, ಆಳವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆ, ಖಚಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು, ಅಪರೂಪದ ಒಳನೋಟಗಳು ನಾಯಕರ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಘನತೆಯನ್ನು, ಗೌರವವನ್ನು ತಂದಿದ್ದವು. ನಾಯಕರ ಒಂದು ಮಾತಿಗಾಗಿ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರಿಸುವ ಲೇಖಕರ, ಓದುಗರ ಸಮುದಾಯವೇ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ನಾಯಕರ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ‌.
'ನ್ಯಾಯನಿಷ್ಠುರಿ' ಪುಸ್ತಕ ನಾಯಕರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ; ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆತ್ಮೀಯರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಚ್.ನಾಯಕ

ಸಂಪಾದಕರು : ಜಿ.ಪಿ.ಬಸವರಾಜು

• We deliver the books you order at beetlebookshop within 3-4 working days

Return of any defective / damage item should be done within 7 days from the date of the receipt of the shipment to our working office.

Translation missing: en.general.search.loading