Free Shipping Charge on Orders above ₹300

Shop Now

Kaveri Haridalu Sale -10%
Rs. 405.00Rs. 450.00
Vendor: BEETLE BOOK SHOP
Type: PRINTED BOOKS
Availability: 5 left in stock

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಾ ಕಣೇಕಲ್ ಅವರು ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆನರ್ಸ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ದಿವಂಗತ ಪತಿ ಶ್ರೀ ೫.ಎಸ್.ಕಡೇಶಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಸ್ತೂಲ' ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಅಮೇರಿಕಾ ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರವಾಸಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಸಿದೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಅನುವಾದವು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆಯವರ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಯಾದ "The Narayanpur Incident" ac, nos ಶ್ರೀಮತಿ ಶಹಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಬರೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕಾದಂಬರಿ “That Long Silence"ನ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆಯವರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾದಂಬರಿ “Small Remedies" ಅನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾಷಾಂತರವು ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಆರ್.ಉಷಾ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕಾದಂಬರಿ "A Girl and a River". ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ “ಕಾವೇರಿ ಹರಿದಳು"

ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದೆ.

Guaranteed safe checkout

Kaveri Haridalu
- +

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಾ ಕಣೇಕಲ್ ಅವರು ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆನರ್ಸ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ದಿವಂಗತ ಪತಿ ಶ್ರೀ ೫.ಎಸ್.ಕಡೇಶಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಸ್ತೂಲ' ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಅಮೇರಿಕಾ ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರವಾಸಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಸಿದೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಅನುವಾದವು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆಯವರ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಯಾದ "The Narayanpur Incident" ac, nos ಶ್ರೀಮತಿ ಶಹಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಬರೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕಾದಂಬರಿ “That Long Silence"ನ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆಯವರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾದಂಬರಿ “Small Remedies" ಅನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾಷಾಂತರವು ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಆರ್.ಉಷಾ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕಾದಂಬರಿ "A Girl and a River". ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ “ಕಾವೇರಿ ಹರಿದಳು"

ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದೆ.

• We deliver the books you order at beetlebookshop within 3-4 working days

Return of any defective / damage item should be done within 7 days from the date of the receipt of the shipment to our working office.

Translation missing: en.general.search.loading